تاریخچه دایرکتوری مشاغل در ایران

اولین دایرکتوری مشاغل در ایران کتاب اول نام داشت

مجموعه کتاب اول در سال ۱۳۷۳ با الگوبرداری از کتاب‌های مشابه در دیگر کشورها همچون یلوپیجز    (YellowPages)  به عنوان پروژه‌ای برای معرفی صاحبان مشاغل تهران، با نظارت شهرداری تهران کار خود را آغاز کرد. تبلیغات گسترده آن با سبک تبلیغات بسته و با حروف (ا. و. ب) در رسانه‌های تبلیغاتی معرفی گردید و در همین راستا نمایندگان کتاب اول برای جمع آوری اطلاعات تجاری و جذب پیام‌های بازرگانی صاحبان مشاغل، از طریق عملیات میدانی اقدام به مراجعه حضوری به مراکز تجاری تهران نمودند. پس از تولید و انتشار اولین دوره کتاب اول در سال ۱۳۷۵، این مجموعه به صورت شرکتی خصوصی و مستقل از شهرداری تهران مبدل گردید و فعالیت‌های خود را برای توسعه محصولات و روزآمد نمودن اطلاعات تجاری تهران ادامه داد. اما با توجه به وسعت کلان شهری همچون تهران و سرعت زیاد تغییرات مشاغل در این شهر، پوشش دهی کامل اطلاعات تجاری تهران برای مجموعه کتاب اول امری نا ممکن می‌باشد.

محتوای کتاب اول
محتوای کتاب اول شامل اطلاعات شهری مورد نیاز و ضروری شهروندان به شرح زیر می باشد:

الف) نام، نشانی، شماره تلفن، شماره نمابر، نام مدیر و … صاحبان مشاغل، سازمان‌ها، نهادها، ادارات و مراکز خدمات عمومی که شهروندان به صورت روزانه از آن استفاده می کنند
ب) نقشه‌ی جامع شهر تهران با امکان جستجوی تمامی محلات، معابر و خیابان‌ها
ج) اطلاعات و پیام‌های بازرگانی صاحبان مشاغل تهران

پس از مجموعه کتاب اول انتشارات مبلغان در سال ۱۳۷۴ بانک اطلاعات “یلوپیج ایران” را منتشر کرد.